Sund & Bælt oplyser på deres hjemmeside at de underskrevet en aftale med VeteranHaven, det betyder at veteraner vil komme til at løse en række opgaver på Sprogø. Aftalen er kommet i stand via Slagelse Kommunes særlige fokus på Socialøkonomiske virksomheder og initiativer, der giver en chance til mennesker, som gerne vil arbejde, men har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Fyret fra Sprogø. Foto: VisitVestsjælland

Opgaverne på Sprogø vil bl.a. være vedligeholde grønne områder, udføre ejendomsservice og rengøre husene på Sprogø. Opgaverne kan løses fleksibelt inden for de opstillede rammer, og det giver mulighed for, at veteranerne kan udføre opgaverne ud fra individuel jobevne i fx deltidsjob eller fleksjob. Samtidig får de mulighed for at genetablere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet starter op med ca. 30 timer om ugen i foråret 2018, men Sund & Bælt vil udbygge samarbejdet over tid. Målet er at bistå med, eller selv fastansætte, en til to veteraner om året i ordinære jobs, og på sigt, at projektet kan bruges som afsæt til en bred rekruttering til de mange arbejdsopgaver, der er tilknyttet Storebæltsbroen.

Du kan læse mere på Sund & Bælts hjemmeside her.