Der er godkendt nye kriterier for, hvornår man som borger i Slagelse Kommune kan få tildelt et legat – Slagelse Kommune skriver, at et bestemt antal fælleslegatportioner tildeles de værdigt trængende i Slagelse Kommune. 

Kriterier for tildeling af legatportion.
Ansøgere med et rådighedsbeløb under nedenstående satser kan tildeles legatbeløb.
Beregning af det månedlige rådighedsbeløb:

Indkomst minus faste udgifter fx husleje, varme, el, forsikringer, licens. (Indtægt fra børneydelser og udgifter til daginstitutionsbetaling medregnes ikke i rådighedsbeløbet)
Enlig uden børn                                kr. 3.000,-
Ægtepar uden børn                           kr. 5.000,-
Pr. barn                                           kr. 1.000,-
Eksempel: Ægtepar med 2 børn = rådighedsbeløb kr. 7.000,-.

Ansøgere med formue over kr. 20.000,- tildeles ikke legatbeløb, selvom kriteriet for rådighedsbeløb er opfyldt.
Afdeling for Voksne kan lægge vægt på andre sociale forhold, i vurderingen af om du er at betragte som værdig trængende.

Administrationen af legatet sker i Center for Børn og Familie, Afdelingen for Voksne og ansøgningsfristen er den 8. november.

Ansøgningsskema og yderligere informationer kan du finde på Slagelses Kommunes hjemmeside her.