En ud af fire forældre til børn kender til symptomerne på synsproblemer hos børn. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har foretaget for Louis Nielsen. Hos Louis Nielsens butikker i Slagelse og Korsør oplever optikerne jævnligt, at forældre er i tvivl om, hvad de skal være opmærksomme på.

Uro i timen og frikvarterer, hvor det kan være svært at følge med i legen. Synsproblemer blandt børn kan spille ind flere gange i løbet af en skoledag.

I en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Louis Nielsen i juni 2024, angiver en ud af fire forældre, at de kender til symptomerne på synsproblemer hos børn. 64 procent efterlyser mere viden om børns syn.

Også hos Louis Nielsen på Nytorv i Slagelse oplever ejer og chefoptiker Jeanette Petersen, at forældre er i tvivl om, hvordan de spotter tegn på synsproblemer hos børn.

– Mange forældre tror, at dårligt syn kun viser sig ved, at børnene kniber øjnene sammen og tager ting tæt op til ansigtet. Men andre symptomer som motorisk uro og kløende, trætte øjne kan også hænge sammen med problemer med synet, siger hun.

Opdager det ikke selv
Andelen af danske børn med synsproblemer er ikke undersøgt i noget større studie for nylig. Derfor kan der være et mørketal af børn, der har brug for hjælp til at se bedre. Det skaber et behov for, at forældre kender til tegnene på synsproblemer hos børn og er opmærksomme på, om bestemte problemer kan kobles til vanskeligheder med synet.

Det fortæller Pernille Lindhardt Steiness, som er optisk fagekspert hos Louis Nielsen:

– Børn, der har problemer med synet, kan blive urolige og få trætte og irriterede eller kløende øjne eller hovedpine, men uden at klage over dårligt syn. De ved nemlig ikke, at generne handler om synet, siger hun.

Hun uddyber, at børnene nogle gange faktisk ser udmærket på trods af synsproblemer. Men de anstrenger sig så meget for at fokusere, at det kan give træthed, uoplagthed, spændinger og hovedpine.

– Børnene oplever ikke selv dårligt syn, fordi deres øjne har en evne til at tilpasse sig, så de faktisk ser godt på trods af nedsat syn. Men de skal anstrenge sig og bruger en masse kræfter på det, som så kan give hovedpine og trætte øjne, hvilket igen kan gå ud over deres indlæring og trivsel, siger hun.

Afsløres ved skolestart
Mange synsproblemer kan afhjælpes, så længe de bliver opdaget, understreger Pernille Lindhardt Steiness. Hun og optikerne hos Louis Nielsen Slagelse anbefaler at få barnets syn undersøgt, hvis det viser tegn på for eksempel motorisk uro, hovedpine eller har trætte og kløende øjne.
Især er det en god idé at få undersøgt barnets syn, hvis problemerne opstår i forbindelse med skolestart:

– I børnehaven går meget af dagen leg og aktiviteter, hvor barnet ikke nødvendigvis påvirkes af eventuelle synsproblemer. De kan vise sig, når det skal se tavlen på afstand eller læse i bøgerne tæt på. Derfor er skolestart en god anledning til at tale med barnet om synet og eventuelle gener, siger hun.

Forældre efterlyser mere viden
• 25 procent af forældrene til 0 til 18-årige angiver i en Voxmeter-undersøgelse, at de er enige eller meget enige i, at de kender til symptomer på synsproblemer hos børn. 33 procent er uenige eller meget uenige.
• 62 procent af forældrene oplever, at de ikke ved nok om børns syn og børns øjnes udvikling. 64 procent ønsker mere viden om børns syn.
• 89 procent af forældrene mener, at synet er vigtigt for en god skoledag.

Kilde: Spørgeundersøgelse gennemført af Voxmeter for Louis Nielsen fra den 6. juni 2024 til den 16. juni 2024 blandt 1005 respondenter i hele landet. Datasættet er vejet efter køn, alder og region i forhold til tal fra Danmarks Statistik. Dertil kommer 250 interviews med forældre til børn på 0 til 18 år.

Værd at vide om børn og syn
• Vær opmærksom på, om barnet holder ting tæt op til øjnene, har trætte, kløende øjne, hovedpine og/eller motorisk uro i bestemte situationer. Det kan skyldes synsproblemer, som kan korrigeres med en brille eller kontaktlinser.
• Vær særligt opmærksom på børn, hvis forældre er nærsynede, da nærsynethed kan være arveligt.
• Børn under 10 år, som ikke tidligere har fået undersøgt synet hos øjenlæge, skal til synsundersøgelse hos øjenlæge, inden en optiker kan hjælpe.
Kilde: Optisk fagekspert hos Louis Nielsen Pernille Lindhardt Steiness

Pressefoto