grundejere2

Grundejere kan slippe for høje kloakeringsudgifter

Det bliver muligt at få dispensation for udgifter på over 70.000 kr. til separatkloakering.

Grundejere får nu mulighed for at søge dispensation for de udgifter til separatkloakering, der overstiger 70.000 kr., og samtidig bliver det også muligt at slippe for at tilslutte dele af sin regnvandsafledning, hvis det vurderes, at det er meget dyrt i forhold til mængden af vand, det vil aflede. Det besluttede Erhvervs-, Plan- og Erhvervsudvalget på sit møde i mandags.

– Hvis vi skal nedsætte risikoen for vand i kælderen, når vi oplever skybrud, så er separatkloakering en af metoderne, vi skal bruge. Men der kan være situationer, hvor det bliver meget dyrt for grundejerne, og i de situationer er det rimeligt at vi dispenserer fra kravet, så vi ikke pålægger boligejere urimelig høje udgifter, siger formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Villum Christensen(I).

I dag bliver både regnvand og spildevand mange steder ledt væk i de samme rør, men når man laver separatkloakering, bliver regnvand og spildevand ledt væk i to separate rørledninger. Dette giver mindre vand i spildevandsrørene, hvilket blandt andet nedsætter risikoen for både oversvømmede kældre og urenset spildevand, som løber ud i vandløb. For grundejerne betyder det, at de skal have lavet nye rørledninger på deres grund, hvilket grundejeren selv skal betale. Men med de nye regler kan grundejeren få dispensation, så det kun er den separatkloakering, der laves for under 70.000 kr., der skal etableres.

– Det er en stor udgift for mange grundejere, når de pludselig skal ligge flere tusinde kroner til nye kloakrør – også hvis det ikke koster over 70.000 kr. Nu vil vi først se, hvordan det kommer til at virke i praksis. Når forvaltningen har behandlet de første dispensationsansøgninger, så evaluerer vi og tager stilling til, om det giver anledning til ændringer, siger Villum Christensen.

I første omgang får de nye regler betydning for grundejere i området Bjergbygade, Antvorskov Allé og Frederikshøjvej i Slagelse, hvor SK Forsyning er i gang med at lave separatkloakering. Men de nye dispensationsmuligheder gælder i hele kommunen, når der fremover skal etableres separatkloakering.