En ny lokalplan for bymidten i Korsør er på vej. Tiden er løbet fra den nuværende lokalplan, som er fra 1980’erne, og derfor har Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget besluttet at sætte arbejdet med at lave en ny i gang. Lokalplanen vil omfatte den centrale del af bymidten, og målet er at sikre bevaringen af det historiske bymiljø og at fastholde, at der er plads til både boliger, butikker og erhverv.
– Den gamle lokalplan har nogle år på bagen, og et af problemerne er, at husejerne i området ikke kan læse i den, hvad de må og ikke må gøre ved deres huse. Vi vil gerne have lokalplanen revideret, så det bliver mere tydeligt, siger Villum Christensen (I), formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. 

I løbet af efteråret vil Slagelse Kommune foretage registreringer af gadeforløb, bebyggelse, beplantning og belægninger. Slagelse Kommune er desuden i dialog med flere foreninger og organisationer omkring bymidtens udvikling. Når lokalplanforslaget ligger klar, sendes det i offentlig høring, og der vil også blive afholdt et borgermøde. Men allerede nu kan ejere, beboere og andre med interesse for bymidten komme med ideer, forslag og synspunkter til den nye lokalplan.

– Folk er meget velkomne til at komme med idéer til lokalplanen. Vi vil gerne lave en lokalplan, hvor vi bevarer den historiske bymidte og skaber gode rammer for både boliger, butikker og erhverv, men som er opdateret i forhold til udviklingen, siger Flemming Erichsen (A), medlem af Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget.

Idéer, forslag og synspunkter til lokalplanen kan man sende til plan@slagelse.dk eller Plan og Udvikling, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse. Senere i efteråret vil Slagelse Kommune sammen med Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og omegn invitere til byvandringer med fokus på bymidtens historie og arkitektur. Dato og tidspunkt vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.