Langt de fleste vil gerne træne i haller og på fodboldbaner mellem kl. 16.30 og 20.30. Men det er desværre ikke altid muligt. Derfor har Fritidsafdelingen arbejdet med at koble viden og brug af to eksisterende systemer, Hallmonitor og Winkas, sammen for at give et endnu bedre grundlag for udnyttelse af vores haltid i dialogen med foreningerne.

Datadrevet udvikling og optimering kommer foreninger til gavn
Hallmonitor tæller brugerne ved at tage stillbilleder af faciliteter, mens Winkas er systemet som foreningerne kan booke tider i. Koblingen af data fra de to systemer betyder, at Fritidsafdelingen eksempelvis kan se, om kunststofbanerne og hallerne er booket, uden der er nogen – og så kunne der måske være andre indre i hallerne i det tidsrum.

– “Vi er meget begejstrede i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget for Fritidsafdelingens initiativ, som både kommer vores foreningsliv og administrationen til gavn. Vi vil gerne understøtte foreningernes arbejde bedst muligt og dermed også muligheden for hal- og banetider, og det har vi nu et mere solidt datagrundlag for at gøre. Det kommer både foreningerne og brugerne af hallerne til gode såvel som vores administration”, fortæller Troels Brandt (B), formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Udviklet af Slagelse Kommune
Fritidsafdelingen i Slagelse Kommune fik idéen til den nye integrering mellem de to systemer, og fik den udviklet i samarbejde med Hallmonitor og Winkas.

– “Koblingen mellem de to systemer har kørt omkring 5 måneder nu, og vi kan se, at det optimerer vores arbejde omkring vores bookinger. Det vil komme vores foreninger til gode, når vi forsøger at finde ledige tider, fordele nye tider og tilsvarende, for nu kan vi nemlig se på en smart måde, hvor effektivt vores faciliteter bliver brugt. Så jeg er rigtig glad for at folk i afdelingen sammen med leverandører har fået en god idé og realiseret den til gavn for både foreninger og den interne opgavevaretagelse”, forklarer Malene Rask, konst. chef for Kultur, Fritid og Borgerservice.

En del af projekt Meget Mere Haltid
Den nye integrering er en del af projektet ”Meget Mere Haltid”. Det handler om at undersøge om hallerne og kunststofbanerne kan bruges på en bedre måde. Og det kan man bl.a. gøre ved at være nysgerrige og have en bedre dialog med foreningerne og andre om, hvordan vi udnytter hallerne og baner bedst muligt. Det handler også om at sørge for, at der er bedre kendskab til vores faciliteter som haller og kunststofbaner, og hvilke muligheder der er.
Flere andre kommuner, som f.eks. Køge og Furesø, er nu i gang med at også at få integreret løsningen og få effektiviseret deres faciliteter og hjulpet deres foreninger.

Faktaboks – de 5 mest populære haller i 2022
Antal besøg i hallerne fra 1. januar 2022- 1. januar 2023

 • Spar Nord Arena (Hal A): 34.486
 • Spar Nord Arena (Hal B): 27.642
 • Storebæltshallen: 24.216
 • Slagelsehallen: 23.646
 • Nymarkshallen: 22.640

Flere oplysninger
Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, Troels Brandt (B)
  Tlf.: 61 15 35 16
 • Konstitueret chef for Kultur, Fritid og Borgerservice, Malene Rask
  Tlf.: 20 37 90 14

Kilde

Foto: ABW