Når man rammes af pludselig sygdom, som svækker ens evne til at klare sig selv, kan vejen tilbage, til det liv man havde før, være lang. I Slagelse Kommune er der god hjælp at hente gennem genoptræning, hvis du har været indlagt på sygehus eller er svækket pga. sygdom – også selvom du lige straks runder de 90 år, og dit største ønske igen er at kunne putte på golfbanen.

Den 2. april ændrede Svend Nielsens liv sig markant, da han blev indlagt med nedsat funktion i venstre side af kroppen. Det tidligere liv på golfbanen tre gange om ugen og træning i fitnesscenter ligeledes et par gange om ugen blev byttet ud med kørestol, og han fik hjælp til både toiletbesøg og personlig pleje. Efter blot tre måneders intensiv genoptræning hos Sundhed og Træning har Svends liv ændret sig igen, så han nu er tæt på at være tilbage i sin tidligere form.

– Det var selvfølgelig noget af et chok pludselig ikke længere at kunne klare sig selv, som jeg havde været vant til. Omvendt var jeg også ganske sikker på, at jeg nok skulle komme til det igen. Jeg runder de 90 år til august, men derfor kan man jo stadigvæk sagtens være i fin form, og jeg havde hele tiden for øje gennem min genoptræning, at jeg skulle tilbage på golfbanen i Korsør. Det ville jeg slet ikke kunne undvære, siger Svend Nielsen.
Ønsket om at kunne klare sig selv

Svend Nielsen er en af de borgere, som har været tilknyttet Sundhed og Træning i Slagelse Kommune, hvor han tre gange om ugen har gået til genoptræning både inden for fysioterapi for at genvinde kræfterne i benene og blive mere sikkert gående og inden for ergoterapi for at styrke finmotorikken og bl.a. kunne spise med kniv og gaffel igen.

– Når en borger rammes af pludselig sygdom, så er der selvfølgelig et stort ønske fra borgeren om hurtigt at blive selvhjulpen og få sine funktionsevner igen. Det hjælper vi med til gennem vores rehabiliteringsforløb ”en borger – en plan”, hvor man træner forskellige hverdagsaktiviteter, så borgeren bliver mere selvhjulpen og bedre kan klare sig i hverdagen. Vi tror på, at et aktivt og selvstændigt liv er et godt liv, og at de fleste ønsker at kunne selv, så længe de lever, fortæller Louise Moess Overlade, Fysioterapeut i Sundhed og Træning.
Større livskvalitet når man kan selv

– Det er jo rarest ikke at skulle være afhængig af andre døgnet rundt, og det giver bestemt også en bedre livskvalitet, at jeg selv kan styre, hvad jeg vil, og hvornår jeg vil. Jeg har været rigtig glad for al den hjælp, jeg har fået gennem mit forløb, men der er også en stor tilfredsstillelse i at kunne klare tingene selv igen, siger Svend Nielsen.

Et rehabiliteringsforløb i Slagelse Kommune varer typisk 12 uger og tager udgangspunkt i borgerens situation, behov og de mål, borgeren gerne vil nå. For Svend Nielsen var det især målet om at blive selvhjulpen og at kunne komme på golfbanen igen med sin hustru på 85.