Børn og unges læseglæde og læsekultur er udfordret. Derfor skal en national indsats styrke børn og unges læseglæde og læsekultur. Slagelse Kommune har søgt om og er blevet udvalgt til indsatskommune af Tænketanken Fremtidens Biblioteker til den nationale indsats, som skal løfte læseglæden tilbage i børn og unges liv i samarbejde med fagprofessionelle, forskere, forældre og børnene selv. Målet er at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag.

Lysten til at læse falder blandt børn og unge i takt med, at de bliver ældre. En ny national indsats på tværs af skoler og folkebiblioteker skal udforske, udfordre og udvikle samarbejdet om børn og unges læseglæde. Tænketanken Fremtidens Biblioteker igangsætter et udviklingsforløb i en række kommuner, hvor Slagelse Kommune er udvalgt til indsatskommune.

Her vil skoler og folkebiblioteker sammen udvikle samarbejdsmodeller, der kan bygge bro hen over forvaltninger og fagligheder og styrke det fælles arbejde med læseglæde og en fælles forståelse af den nødvendige læse- og litteraturfaglighed i mødet med børn og unge.

Motivere flere til at læse i fritiden
– “Vi har søgt om at blive indsatskommune i projektet, da vi vil være med til, motivere børn og unge til at læse mere i fritiden. Børn og unges læselyst drives af forskellige ting, og alle læsere foretrækker ikke samme læsestof. Med børnene og de unge i centrum vil vi differentiere vores tilbud og skræddersy vores formidling så vi kan finde frem til den enkelte elevs motivation for at læse og skabe rammer for at eleverne kan fordybe sig og finde ro gennem gode læseoplevelser”, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Unnie Oldenburg (A).

Skabe ny begejstring og øge nysgerrigheden
– “Alle børn bør opleve litteraturens magiske univers, men for mange børn er bøgernes verden ikke en del af hverdagen. Vi ser frem til gennem indsatsen at kunne skabe ny begejstring og øge nysgerrigheden omkring læseglæde, så vi kan få flere børn til at finde vej til både folke- og skolebibliotekerne. I den forbindelse er det interessant også at medinddrage kommunens specialister inden for læsevejledningen og i øvrigt konsultere kommunens center på specialundervisning”, siger formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Brandt (B).

Tværgående samarbejde skal løfte børns læsevaner
Fokus på børns læsevaner er ikke nyt i Slagelse Kommune. Der er allerede i dag samarbejde mellem Slagelse Bibliotekerne og de pædagogiske lærings-centre og sammen med Center for Skole og Dagtilbud arbejdes der også tværgående om åben skole og eksterne læringsrum. Det gode samarbejde og fokus på læseglæden ser man frem til at udvide.

– “I vores ansøgning har vi lagt vægt på, at vi gennem projektet vil opbygge et endnu tættere samarbejde mellem vores folkebibliotek og de pædagogiske læringscentre, som tidligere hed skolebiblioteker, så vi gennem det tværgående samarbejde kan motivere, guide, danne og inspirere børn og unge til mere læseglæde”, siger Marianne Stentebjerg direktør for Børn, Unge og Kultur i Slagelse Kommune.

Bygger videre med flere læseinitiativer
– “Sammen med folkebiblioteket og ikke mindst børnene selv, ser vi frem til at udvikle aktiviteter og formater for at styrke læseglæden og læsefælles-skaberne. Vi har god erfaring at bygge videre på, men vi ved også, at det er vigtigt at differentiere i forhold til børn og unges virkelighed”, siger skolekonsulent Jette Eriksen.

Kort om projektet

  • Projektet løber fra 1. maj 2023 til 1. maj 2025
  • Tænketanken Fremtidens Biblioteker leder indsatsen på vegne af et konsortium bestående af Center for Anvendt Skoleforskning, CFU Danmark, Danmarks Biblioteksforening, Pædagogisk LæringsCenter-Forening, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre og centralbibliotekerne.
  • Projektet skal udvikle en national indsats for børn og unges læse-glæde og styrke deres læsekultur. Indsatsen udvikles i et samspil mellem praksis og forskning og afprøves i mere end 10 kommuner.
  • Se de deltagende kommuner
  • Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Kilde

Foto: ABW