Af Frederik Pedersen, Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

Nu har Slagelse Kommune modtaget et diktat fra Udlændingestyrelsen, at der skal ske etablering af et asylcenter i det gl. sygehus i Korsør. Og det sker uden hensyntagen til hvad man så mener i Korsør og i byrådet: Man kan ikke tage hensyn til de argumenter og den indstilling som borgerne har i kommunen, man mangler kapacitet, så man er nødt til at gennemtvinge etablering af asylcenteret i Korsør. Udlændingestyrelsen har valgt at anvende den magt, de har fået igennem den lovgivning regeringen har givet dem. Så må lokalområdet komme i anden række.

Nu må man spørge sig selv ad, hvad skulle det borgermøde til for over i Kulturhuset, hvor der var ca. 200 borgere som var mødt frem, fordi man havde bekymringer om bl.a. den placering som skulle huse de mange asylansøgere og migranter der vælter ind over den danske grænse. Deres begrundelse var utrygheden, idet der bor mange svage beboere i det område, hvor det gl. sygehus ligger.

Med Udlændingestyrelsens diktat kan man kun få den opfattelse, at de gjorde de fremmødte borgere til grin. Er det nu blevet den opfattelse man skal have af det danske demokrati, hvis der i det hele taget er mere tilbage? Alt handler i dag kun om de mange flygtninge, der er kommet til Danmark, og om hvordan de nu har det, og om de befinder sig godt i Danmark. Ingen taler om prisen, og hvem der skal betale regningen, men det skal danskerne og den er dyr. For stort set alle asylansøgere får permanent ophold i Danmark, og så overtager kommunen forpligtelsen. For Slagelse Kommune betød det i 2015 en regning på ca. 30 millioner kroner, og yderligere i 2016, ca. 35 millioner, og igen i 2017, over 40 millioner kroner. Det betyder at kommunen står med en udgift på over 100 millioner kroner i 2017. Det vil fortsætte, og det er penge som kommunen ikke har . Det kan betyde at skatten skal forhøjes, og samtidig skal vi hen og spare på velfærden, og her kommer alle i spil, gamle, skoler og børnehaver, for prisen skal betales, og det bliver borgerne i kommunen.

Lad os få stoppet den integration, og sende asylansøgerne hjem igen, når freden er der. Vi skal hjælpe, men i deres nærområder og ikke her i Danmark.

Frederik Pedersen
Frederik Pedersen