Der er ikke god tid til planlægning og etablering af SK Forsynings halmfyrede varmeværk sammen med en brintfabrik i Korsør, siger direktøren for EUE, Energy Universe Europe, med hjemsted i Korsør, David Drachmann Sunne.

”Jeg har bemærket mig de politiske drøftelser og uenigheder om placering og udarbejdelse af lokalplaner. Placeringen er imidlertid ikke vigtig. Om det bliver Storebælt Erhvervspark eller Korsør Erhvervspark er ligegyldig. Det vigtigste er, at både varmeværk og brintfabrik kan være opført og i drift helst senest ved udgangen af 2017”.

I slutningen af 2017 leveres de 10 brintbusser, som Slagelse Kommune sammen med Region Sjælland er blevet godkendt til at få i forbindelse med EU-projektet, der omfatter i alt 120 brintbusser fordelt ud over europæiske byer.

”Hvis vi ikke har noget brint at fylde på busserne, så er vi ilde stedt, og så kan EU givet finde andre steder til deres projekt med brintbusser.”

Korsør har allerede en brinttankstation, men den kan ikke bruges til busserne, som kører på et andet tryksystem end personbiler.

EU-projektet har et budget på ca. 30 mio. kr., mens investeringen i brintfabrikken vurderes til ca. 70 mio. kr.

Der er heldigvis mange investorer at vælge imellem. Brintprojektet er nemlig en rigtig god forretning, da samarbejdet med varmeværket betyder, at de køber fabrikkens 65 graders varme overskudsvand fra brintproduktionen.

”Valget af investorer til brintprojektet skal ske ud fra strategiske overvejelser i forhold til, hvad der bedst vil hjælpe os her i Slagelse Kommune og vores grønne omstilling”, lyder det fra David Drachmann Sunne.

David Drachmann Sunne (th.) ved indvielsen af brinttankstationen i Korsør.
David Drachmann Sunne (th.) ved indvielsen af brinttankstationen i Korsør.