historie

Eleverne i Slagelse Kommune kan se frem til at blive dygtigere, når lærernes kompetencer i historiefaget styrkes. Sammen med otte andre kommuner i landet deltager Slagelse Kommune i projektet ’Sammen om historien, som er støttet af A.P. Møller Fonden med 6.38 mio. Projektet afvikles fra januar 2017-maj 2019.

Lærernes kompetencer skal have et løft til gavn for alle folkeskoleelever i ni kommuner landet over. Derfor deltager Slagelse Kommune sammen med otte andre kommuner, UCL (University College Lillebælt) og Historielab (Nationalt videnscenter for historie- og kulturarvsformidling) i et omfattende kompetenceudviklingsprojekt inden for historiefaget.

Behov for opkvalificering

Opkvalificeringen er i høj grad i tråd med Folkeskolereformen, hvor fuld kompetencedækning er et centralt element, og målet er, at kompetencedækningen løbende skal øges.  Kompetencedækningsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af undervisningstimerne, der varetages af lærere med linjefag i faget. I historie er kompetencedækningsgraden 70,3% i Slagelse Kommune og 64,9% på landsplan.

– Tallene viser, at der er et behov for at opkvalificere de lærere, som varetager historieundervinsingen både hos os og på landsplan. Vi er rigtig glade for, at vi sammen med de øvrige kommuner har fået tilskud til projektet, så vi sammen kan styrke elevernes historiefaglige læring og kulturelle forståelse inden de forlader folkeskolen, siger Centerchef for Uddannelse Per Kensø.

Hvorfor er historie vigtigt?

Lærerne, som skal være en del af projektet, kan se frem til at blive uddannet i faget sideløbende med at de gennemfører et aktionslæringsforløb på deres egen skole. For at sætte de nye kompetencer i spil og forankre den nye viden inddrages lokale kulturarvsmuseer som samarbejdspartnere heriblandt Vikingeborgen Trelleborg og Museum Vestsjælland.

– Historie er langt mere end et fortællefag om forskellige begivenheder. Det er vigtigt, at eleverne også forberedes til at kunne tænke kritisk, analysere kilder, samt konstruere og dekonstruere fortællinger om fortiden. Det er kompetencer, der er afgørende i børns og unges demokratiske dannelse, og som er nødvendige for at være en aktiv borger i et demokratisk samfund, siger formand for Uddannelsesudvalget Johnny Persson.

Det forventes at 200 lærere i alt og heraf 30 lærere fra Slagelse Kommune deltager i projektet.