Sundhedsstyrelsen har til og med uge 42 ekstra fokus på unge og alkohol i forbindelse med kampagnen ” Meget mere med”. Kampagnen er rettet mod de 16 – 20 årige og er landsdækkende.

Foto: rga

I forlængelse af årets alkoholkampagne har Sundhedsstyrelsen samlet en række anbefalinger til at støtte kommunernes arbejde med en fælles indsats, der skal nedbringe alkoholforbruget hos de danske unge i alderen 16-20 år.

I en ny undersøgelse foretaget af Megafon for Sundhedsstyrelsen angiver 65 af 71 adspurgte kommuner, at de er interesseret i at deltage i et landsdækkende kommunalt samarbejde med fælles retning vedrørende unges alkoholforbrug.

”Det er vigtigt, at alle dem, der er omkring de unge – forældre, skoler, foreninger, butikker, cafeer, klubber osv. arbejder sammen om at få skabt nogle trygge rammer for en alkoholkultur, der i højere grad tager hensyn til alle unge. Her har kommunerne en særlig opgave i at formidle sådan et samarbejde. siger” Stine Flod Storgaard, som er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Mange glemmer at involvere udskænkningssteder

I Sundhedsstyrelsens undersøgelse angiver 46 kommuner, at de har en handlingsplan, der involverer et samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen om en fælles alkoholpolitik. Men flere end hver anden kommune har ikke samme samarbejde med udskænkningsstederne.

”Det er vigtigt, at kommunen involverer alle relevante lokale aktører og engagerer dem i et fast samarbejdsforum, der sikrer et stabilt samarbejde mellem politi, udskænkningssteder, ungdomsuddannelsesinstitutioner, foreninger og andre, der typisk får tilladelser til at servere alkohol. Samarbejdet er relevant for at koordinere rammer og normer for unges alkoholforbrug og for ansvarlig udskænkning,” siger Stine Flod Storgaard.
Kampagne sætter fokus på unge og alkohol

Fra d. 2. oktober til d. 23. oktober 2017 sætter Sundhedsstyrelsen fokus på unge og alkohol. Det sker i en landsdækkende kampagne rettet mod de 16-20-årige.

Under overskriften ”Meget mere med” skal årets kampagne udbrede det positive budskab om, at alkoholforbruget blandt unge er faldende og at cirka 65 procent af de 16-24-årige holder sig under lavrisikogrænsen. Der er dog stadig i gruppen udfordringer i forhold til et fuldskabsorienteret drikkemønster, som kampagnen vil sætte fokus på.
Anbefalinger til kommuner

Følgende anbefalinger er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen på baggrund af bl.a. arbejdsmetoden Ansvarlig udskænkning.

Dialog med ungdomsuddannelserne
Etablér en dialog med kommunens ungdomsuddannelser for at sikre en ensartet rusmiddelpolitik på tværs af ungdomsuddannelser.
Rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelserne

Lav en fælles ensartet rusmiddelpolitik på kommunens ungdomsuddannelser – gerne på tværs af kommuner.
Rusmiddelpolitik i kommunens lokaler og blandt brugere og medarbejdere

Stil krav om, at sportsklubber, foreninger og andre, som lejer kommunens haller, festlokaler og lignende har en rusmiddelpolitik. Lav rusmiddelpolitikker for kommunens øvrige institutioner med fokus på indtagelse af alkohol blandt medarbejdere og borgere, som benytter institutionen.