TV-inspektionSlagelse Kloakservice og Anton Petersens eftf.
V/ Villy Jensen
Valbygårdsvej 75
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 70 62
info@skmail.dk

Følg virksomhederne på Facebook 

Kloakservice for alle
I udkanten af Slagelse by tæt på en af tilkørslerne til omfartsvejen ligger Slagelse Kloakservice og Anton Pedersens eftf. – også kendt af borgerne i Slagelse som Rødstensgården. Her på Rødstensgården har firmaet haft bopæl, siden Villy Jensen i 1971 startede med bare en enkelt slamsuger. Siden er det gået stærkt, vognparken og materiellet er udvidet betragteligt, og i dag leverer firmaet komplette serviceydelser inden for entreprenør- og kloakområdet.

Slagelse Kloakservice er autoriseret kloakmester, taksator på forsikringsskader og med i Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, hvor Slagelse-firmaet laver mere end 1.000 eksterne lovpligtige godkendelser og efterprøvninger om året. Firmaets kompetencer dækker hele kloakområdet, og man arbejder dels for små private husstandskunder, samt med større entrepriser hos f.eks. forsyningsselskaber, kommuner eller boligforeninger.

containerDe suger og spuler
I alle årene har højtryksspuling, slamsugning og genopretning af skader på kloakker været et af firmaets specialiteter. I dag råder Slagelse Kloakservice over flere topmoderne slamsugere, der alle er udstyrede med separate tanke, det gør, at de opsugede væsker ikke blandes. Det gør den videre behandling mere effektiv, fordi man på denne måde direkte kan kildesortere affaldet.

Det er ikke længere kun i Slagelse, at de røde slamsugere dagligt tømmer og renser ledninger, tanke og brønde for slam, olie og kemikalier. Har du brug for assistance, er Slagelse Kloakservice hver eneste dag på gaden i Slagelse, Skælskør, Dalmose, Korsør og Høng.

Kloak-tv
Det er dyrt at grave en hel kloakledning op, og for at undgå dette benytter man hos Slagelse Kloakservice sig af en særlig kamerateknik, der giver et umiddelbart overblik over kloakkens tilstand uden nogen form for opgravning. De specialuddannede operatører sender røg ned i kloakken, som derpå trænger ud gennem bruddet og op til overfladen gennem jorden. Eventuelle brud kan således præcist lokaliseres, og det minimerer kundens slutregning og besværet ved opgravningen.

Kranvogne
Via datterselskabet Anton Pedersens Eftf. råder Slagelse Kloakservice over en flåde af meget store containerlastbiler med hydraulisk grab, der kan løfte meget tunge ting. Hvis du har et byggeri, hvor du skal have fjernet jord, sten og brokker, eller du skal have leveret grus, ny jord eller sten, kan du være sikker på, at Rødstensgården har en lastbil, der passer til opgaven.

hp photosmart 720

Vinterservice
Det tunge materiel er ideelt egnet til at holde vejene farbare i vinterhalvåret, Både offentlige institutioner, boligforeninger og private holdes hvert år fri for is og sne af Slagelse-firmaet.

Snerydningsmandskabet hos Slagelse Kloakservice står klar vinteren igennem alle døgnets 24 timer, og man arbejder tæt samarbejde med Slagelse kommunes egne folk. Hvis du bor inden for postnummeret 4200, har du mulighed for lave en serviceaftale om saltning og snerydning, der ikke koster noget, hvis sneen skulle udeblive.


sølvpartner