Dansk Industri anbefaler danske Kommuner, at der investeres i infrastrukturen. Den anbefaling er der bred enighed om at støtte, men hvis det skal give nogen mening, skal det støttes med mere end ord. Derfor har vi foreslået, at der ved udbud af vores asfaltkontrakter afsættes de midler, der allerede i dag anvendes til formålet, således at evt. faldende priser på asfaltområdet bringes i anvendes til mere vedligeholdelse, bedre trafiksikkerhed og etablering af yderligere cykelstier.

Asfaltkontoen har i lokalpolitik næsten altid været udsat for besparelser, fordi det er et område, hvor besparelserne ikke kan ses lige med det samme. Derfor har en række kommuner, heriblandt Slagelse, udbudt størstedelen af vejvedligeholdelsen til eksterne aktører, så den langsigtede vedligeholdelse af veje mv. opretholdes. Det er en god beslutning; for det kan blive meget dyrt at spare på vedligeholdelsen af vores veje og cykelstier. Forvaltning har peget på ulemperne ved ringere vedligeholdelse, nemlig negativ påvirkning af trafiksikkerhed og tilgængelighed (huller og ujævnhed), og flere veje og stier vil fremstå nedslidte og uindbydende, med den påvirkning det efterlader til erhverv, nuværende borgere og mulige tilflyttere.

Et flertal i byrådet har besluttet, at der i budget 2017-2020 skal spares næsten 20% på vejvedligeholdelsen. Vi er enige med Dansk Industri og med forvaltningen i, at det bliver meget dyre besparelser, fordi der så skal bruges endnu flere penge på et senere tidspunkt. Vi vil i stedet afsætte de samme midler til veje og stier, som er afsat i budget 2016, og hvis vedligeholdelseskontrakterne, der skal genforhandles i 2017, bliver billigere vil vi bruge midlerne til mere vedligeholdelse, bedre trafiksikkerhed og flere cykelstier.

John Dyrby Paulsen (A)

John Dyrby Paulsen
John Dyrby Paulsen

Gruppeformand
Socialdemokraterne i Slagelse Byråd