Sidste år var det det Multihalen og de nye boliger på Musholm sammen med Kanehøj Mølle, som blev hædret med Slagelse Kommunes Bygnings- og arkitekturpris.

Nu er tiden kommet til at finde ud af, hvilket byggeri eller restaurering, som fortjener prisen i år. Derfor indkalder Slagelse Kommune nu bud på nomineringsværdige bygninger til årets bygningspræmiering.

Uddelingen af Slagelse Kommunes Bygnings- og arkitekturpris blev startet i 1988 og har til formål at sætte fokus på smukt byggeri og anlæg af høj arkitektonisk kvalitet, på nytænkning og bæredygtighed. Samtidig er formålet at øge interessen for nybyggeri og renovering af gamle bygninger ved at fokusere på gode eksempler til forskønnelse og inspiration for bygherrer og borgere.

Prisen bliver uddelt på Sct. Michaels Nat i Slagelse, og ud over hædrende omtale består prisen af en bronzeplade til opsætning på bygning og et diplom til bygherre og arkitekt. Prisen er sponsoreret af Danske Bank.

Projekter, som er færdiggjort inden for det forgangne år, inden for følgende områder, kan komme i betragtning til prisen:

 • Smukt og godt byggeri i almindelighed
 • Nybyggeri, der æstetisk og på særlig hensynsfuld måde overfor den omgivende bebyggelse er indpasset i det eksisterende bymiljø
 • Særlige fortjenstfulde restaureringer af ældre ejendomme
 • God og nænsom skiltning eller facadeudformning
 • Smukke anlæg – torve, pladser, haver, opholdsarealer mv.

Send dit forslag til vinder

Forslag med billedmateriale og en kortfattet begrundelse skal sendes senest 26. august 2016 til:

plan@slagelse.dk

eller til:

Slagelse Kommune

Center for Teknik og Miljø, Plan

Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse

Mail eller konvolut mærkes ”Bygningspræmiering”.

Dommerkomiteens sammensætning:

 • Søren Daugbjerg, arkitekt m.a.a., udpeget af Arkitektforeningen.
 • Tanja Jordan, arkitekt m.a.a., udpeget af Arkitektforeningen.
 • Torben Højland, Danske Bank i Slagelse.
 • Jan Simmelhag, arkitekt, udpeget af Bevaringsforeningen for Slagelse og Omegn.
 • Mette Lund Jørgensen, udpeget af Skælskør Bevaringsforening.
 • Gyrit Kaaber, udpeget af Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og omegn.
 • Stén Knuth, borgmester, Slagelse Kommune.
 • Villum Christensen, Formand Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.
 • Darrin Bayliss, afdelingsleder i Teknik og Miljø, Plan.
 • Danny Helmer, arkitekt m.a.a., Center for Teknik og Miljø, Plan, sekretær for dommerkomiteen

Her kan du se sidste års vindere 

Kanehøj Mølle, Skælskør Musholm i Korsør