Slagelse Kommune har modtaget svar fra Udlændingestyrelsen, der har valgt at benytte sig af den mulighed, som lovgivningen giver. Der vil blive etableret et asylcenter i det gamle sygehus i Korsør.

”Det er med beklagelse, at jeg må konstatere, at Udlændingestyrelsen ikke har imødekommet Byrådets argumenter og indstilling”, siger borgmester Stén Knuth (V).

Kontorchef Thomas Mortensen fra Udlændingestyrelsen fortæller, at der fortsat er et stort indkvarteringsbehov set i lyset af den aktuelle flygtningesituation og finder det derfor vanskelligt ikke også at benytte muligheden for asylindkvartering i Korsør.

Flere af Byrådets ønsker er dog imødekommet: ”Udlændingestyrelsen er opmærksom på lokalesamfundet og er derfor indstillet på at indrette et asylcenter på sygehuset med en begrænset kapacitet på ca. 150 pladser – med en buffer på yderligere ca. 50 pladser. Ligeledes ønsker Udlændingestyrelsen at tilkendegive, at man alene planlægger ibrugtagningen i en forsøgsperiode og dermed også en lejeperiode på 2 års varighed”, lyder det fra Thomas Mortensen.

I nærmeste fremtid vil Udlændingestyrelsen og Slagelse Kommune gå i dialog omkring ibrugtagning og klargøring af sygehuset. Udlændingestyrelsen har imødekommet kommunens ønske om fortrinsvis at anvende lokale håndværkere.

Borgmester Stén Knuth og Slagelse Kommune vil tage godt imod de nye beboere: ”Vores nye borgere skal selvfølgelig være velkomne, og vi vil som kommune naturligvis medvirke positive til at asylansøgerne bliver velintegreret og føler sig velkommen i vores kommune”.