Ambitionen er klar i den nye Erhvervsstrategi byrådet vedtog 18. december. Slagelse Kommune skal på landkortet som en dynamisk og attraktiv erhvervskommune. Og der skal handling bag ordene. Erhvervsvenligheden skal i top og den private beskæftigelse øges, hvilket 23 konkrete tiltag skal sikre. Erhvervsstrategien præsenteres for lokale virksomheder på stor Nytårskur 5. januar i Korsør Kulturhus.

– Jeg er stolt over at præsentere Slagelse Kommunes Erhvervsstrategi for de kommende år. Strategien sætter retningen for vores erhvervsudvikling, med ambitionen om at gøre Slagelse Kommune til en af de mest dynamiske kommuner. De tiltag, den lægger op til, vil bringe erhvervsliv, virksomheder og uddannelser endnu tættere sammen, så vi kan lykkes med det, siger borgmester Knud Vincents (V).

Strategien har følgende fokusområder: Erhvervsvenlighed, uddannelse og beskæftigelse, udvikling af erhvervsarealer, turisme og samspil med offentlige institutioner. Slagelse Kommune skal udnytte det store potentiale vi har endnu mere, heriblandt vores unikke placering midt i Danmark og Slagelses stærke position som uddannelsesby.

Succesen skal måles på fremgang i erhvervsvenlighed og privat jobskabelse og forventningerne er høje med en strategi, der skal sikre resultater frem mod 2027. Og med 25 mio. kr. allerede afsat til udvikling af en ny erhvervspark, er arbejdet i fuld gang.

Kommunens erhvervsvenlighed skal styrkes ved at levere en enkel, fokuseret og sammenhængende service til virksomheder. Det skal være let at udvide, etablere og drive erhverv i Slagelse Kommune.

Strategiens andet hovedmål skal opnås ved at skabe rammerne for en bæredygtig vækst. – Vi er fast besluttede på at skabe plads til både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig vækst og omfavne de udfordringer og muligheder, som den grønne omstilling bringer med sig, lyder det fra Knud Vincents.

Tættere samarbejde skal sikre succes
Væksten skal bl.a. sikres ved at give virksomheder adgang til den arbejdskraft, de efterspørger, gennem et tæt samarbejde mellem kommunens beskæftigelsesområde, uddannelsesinstitutionerne og de lokale virksomheder.

– Vi har allerede rigtig mange gode tiltag i gang på området, som vi bygger ovenpå. Vi skal rykke endnu tættere sammen, så vi kan skabt den handling, det kræver at løse manglen på arbejdskraft, som mange virksomheder allerede oplever. Vi er stærke på hele uddannelsesområdet i Slagelse og ved et skabe en større tilknytning til det lokale erhvervsliv, kan vi komme rigtig langt, udtaler Jane Dahl (C), formand for Erhverv-, Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget.

Rasmus Frimodt, Rektor for Zealand Sjællands Erhvervsakademi udtaler; – Erhvervsstrategien har mange vigtige formål, men set fra vores perspektiv er et af de vigtigste, at den adresserer, hvordan vi i fællesskab sikrer, at Slagelse Kommune er så attraktiv en erhvervskommune, at virksomhederne har incitament til at søge mod kommunen og blive her – også når de vækster. Fra Zealands side er det vigtigt, at stærke virksomheder er med til at sikre at vores dimittender får gode og spændende jobs og at Slagelse som uddannelsesby er et attraktivt alternativ til hovedstaden eller Odense.

Nyt Advisory Board med bred repræsentation
Erhvervsstrategien bygger på interviews med en lang række virksomheder, uddannelser og fagpersoner. Deres vigtige input danner baggrund for de 23 konkrete tiltag strategien indeholder. Heraf er flere allerede sat i værk. Senest er der indgået en strategisk partnerskabsaftale med RUC. På de interne linjer samles erhvervsmæssige væsentlige funktioner for at sikre en mere fokuseret erhvervsservice, herunder sparring og vejledning, byggesagsbehandling og arealudvikling.

– Vi kan understøtte en positiv erhvervsudvikling, men vi kan ikke gøre det alene. Det kan kun opnås gennem samarbejde og dialog med uddannelser og erhverv. Derfor etablerer vi et advisory board, hvor alle parter er repræsenteret og hvor vi kan udveksle ideer, inspirer hinanden og sikre handling, siger Knud Vincents.

Præsentation ved Nytårskur
Borgmester Knud Vincents, Direktør for Erhverv, Ejendomme og Teknik Jesper Schlüter samt Erhvervskoordinator Moritz Faloota glæder sig til at præsentere Erhvervsstrategien og dykke længere ned i de kommende tiltag under Slagelse Kommunes Nytårskur for virksomheder, som holdes fredag 5. januar kl. 8.00-9.30 i Korsør Kulturhus. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig til mail: metjunyg@slagelse.dk senest 2. januar 2024.

– Vi glæder os til at se rigtig mange til Nytårskuren og ser frem til at tage fat på arbejdet med en strategi, som vi selv forventer os rigtig meget af, slutter Knud Vincents.

Se Erhvervsstrategien her