Banedanmark er i gang med at forny og udvikle jernbanen på Sjælland i historisk stor stil. Fordelene venter lige om hjørnet, men der kommer en tid med udfordringer for passagererne:

Foto: ABW

Til maj åbner Den nye bane København og Ringsted. Fra Ringsted og ned mod Femern er vi i fuld gang med at udbygge jernbanen til den kommende Femern-forbindelse til Tyskland. Og samtidig begynder vi her i foråret på totalrenoveringen af en af de travleste strækninger – den mellem Ringsted og Korsør.

Med færdiggørelsen af Danmarks første højhastighedsbane mellem København og Ringsted, med opgradering og fornyelse af Ringsted-Femern strækningen og med elektrificering af dele af det sjællandske jernbanenet er der store forbedringer på vej til passagererne.

“Vi er i gang med, en historisk opgradering af den danske jernbane, og de sjællandske passagerer får i de kommende år mange forbedringer. Med Den nye bane København-Ringsted, Ringsted-Femern Banen, elektrificering af flere strækninger og det nye signalsystem er vi i gang med at modernisere og fremtidssikre de sjællandske jernbanestrækninger til at imødegå fremtidens behov for kapacitet, hurtighed, pålidelighed og komfort til gavn for alle brugerne af jernbanen,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Slidte spor fornyes
Samtidig med, at vi bygger nyt, skal vi også sikre, at den eksisterende jernbane stadig er sikker, effektiv og attraktiv. Mellem Ringsted og Korsør er sporet flere steder så slidt, at det skal fornyes. Det er nødvendigt for at undgå at skulle sætte hastigheden ned.

“For at undgå at spærre helt for landsdelstrafikken i en længere periode udfører vi i denne omgang udelukkende de mest presserende arbejder. Næste år vender vi tilbage for at forny og optimere Slagelse Station og i årene 2022-2024 gennemfører vi den sidste sporfornyelse på strækningen. Til den tid vil der ikke være så mange øvrige projekter “i omegnen”, og det vil gøre det lettere at planlægge trafikken, så passagererne generes mindst muligt,” siger Steen Neuchs Vedel.

Når vi er færdige med sporfornyelsen, vil passagererne opleve færre hastighedsnedsættelser, og togene vil derfor have bedre muligheder for at indhente eventuelle forsinkelser.

Udfordringer for pendlerne
I de kommende måneder er aktiviteten rigtig høj, og det betyder, at der kommer en del reduktioner i togdriften.

“Sporarbejderne gør, at vi langt fra har samme kapacitet som normalt, og det betyder, at der kommer til at køre færre tog hen over foråret. I samarbejde med jernbaneselskaberne har vi udarbejdet den bedst mulige plan sammen, og vi håber, at passagererne vil have tålmodighed med os, mens vi er i gang med arbejdet,” siger Steen Neuchs Vedel.

Sporarbejdet mellem Ringsted og Korsør gør, at vi ikke kan holde begge spor åbne, og det betyder færre tog – og supplering med togbusser – fra Korsør og ind mod København fra den 24. marts til den 12. juni.

Og i påsken – fra den 17. april til den 22. april – kører der slet ingen tog mellem Nyborg og Roskilde.

Arbejderne på Ringsted-Femern Banen gør, at der ikke kører tog, og at der bliver indsat togbusser i flere perioder:
• Mellem Ringsted og Næstved kører der ingen tog fra den 24. marts til den 23. april
• Mellem Næstved og den midlertidige station Orehoved kører der ingen tog fra 29. marts til den 2. september
• Mellem Orehoved og Nykøbing Falster kører der ingen tog fra den 29. marts til den 29. september
For passagererne er det en god idé at holde sig opdateret via rejseplanen eller dsb.dk og tage højde for, at der kan være mange passagerer i togene, når man rejser.

Her har vi travlt på de sjællandske spor:

Sporarbejde Ringsted-Korsør
• Ballastrensning på 2,7 kilometer fri strækning tæt på Slagelse Station
• Ny sporkasse på 10,3 kilometer fri strækning tæt på Slagelse Station
• Udskiftning af 16 kilometer skinner på fri strækning imellem Fjenneslev og Forlev
• Justering af 13 kilometers køreledningsanlæg
• Drænlægning på en strækning over 1,6 kilometer
• Udbedring af cirka 60 meter blød bund
• Sporsænkning ved Grøftevej og Sorøvej
Ringsted-Femern banen
• Mellem Næstved og Vordingborg er det brorenoveringer, dæmningsforstærkninger og kurveforlægninger.
• Hertil kommer nyt spor og nye skinner på dele af strækningen samt stationsarbejder i Lundby og Vordingborg.
• Mellem Orehoved og Nykøbing Falster skal det eksisterende spor fjernes og nyt spor skal bygges. Samtidig forbereder vi til det kommende dobbeltspor på strækningen.