Forlev Fribørnehave
Stationsvej 45
4241 Vemmelev
Tlf. 58 38 23 60
forlevfrivoernehave@mail.dk

Følg Forlev Fribørnehave på Facebook

forlev friLyden af glade børnestemmer møder os i Forlev
Vi er kommet til Forlev, som er en landsby midt mellem Slagelse og Korsør. Vi passerede for lidt over 10 minutter siden Slagelse, er kørt af motorvejen ved frakørsel 40a, og her fra er der kun få hundrede meter til, vi kører ind igennem Vemmelev, over Slagelse Landevej og lander i Forlev. En landsby med stor betydning for børnene i både Forlev Friskole og Forlev Fribørnehave og for deres forældre.

Det fornemmes klart, at de to institutioner sætter deres præg på Forlev. Det lå ellers ikke i kortene, at Forlev skulle beholde sin børnehave, da Slagelse Kommune for år tilbage ikke ønskede at beholde alle kommunens børnehaver. Fra 1960-erne havde børnehaven eksisteret som en halv-dages børnehave, men i 2005 var det, at det var lige ved at gå galt.

Heldigvis kom der i sidste øjeblik en lov, der åbnede mulighed for, at der kunne oprettes fribørnehaver, som kunne finansieres ved, at pengene skulle følge barnet. Det var redningen for Forlev Fribørnehave, og siden har den været et tilbud som heldagsbørnehave med ca. 20 børn. Børnehaven ejer ikke de bygninger, den bor i, men bor til leje hos Forlev Friskole, som børnehaven arbejder tæt sammen i med det daglige.

Gode udviklingsmuligheder
Børnehaven har nogle fine målsætninger for børnenes hverdag. Bestyrelsens otte medlemmer, hvoraf tre er forældre til børn i børnehaven (de eneste som har stemmeret), arbejder i det daglige i tæt samarbejde med børnehavens leder og personalet.

De fire ansatte voksne sørger for en tryg, genkendelig og spændende hverdag for børnene, hvor der er plads til mange forskellige aktiviteter, ture og fester, men også tid til den ro og fordybelse, der er med til at stimulere børnenes udvikling.

Det er af stor betydning og en klar målsætning for institutionen, at alle børnene bliver vist interesse uden skelen til deres alder og udvikling. Og der skal, siger personalet og forældrene samstemmende, være tid, interesse og opmærksomhed nok til, at alle børnene bliver hørt.

Struktur i hverdagen
Der lægges planer for børnene, som støtter deres udvikling i den vigtige børnehavetid. De år, hvor børnene går i børnehave, er vigtige år, som præger hele barnets udvikling fra baby til skolebarn og videre gennem livet.

Målet for børnehaven er ikke at være en slags forskole, men det er alligevel af stor betydning, at det enkelte barn forberedes til den dag, hvor de skal sige farvel til vennerne i børnehaven og skal i skole. Børnene bliver testet for deres egnethed, og der bliver gjort en stor indsat for at forberede dem til skolelivet.

Når der lægges planer for det enkelte barn og den gruppe, som barnet er en del af, skal der være tid og overskud til både leg, hygge og aktiviteter inde og ude. De planer, der drøftes med henblik på at skabe et udviklende og lærende miljø, er åbne og lægges frem. Personalet, børnene og forældre bliver enige om et årshjul med planer for månederne og årstiderne. Det giver grobund for det bedst tænkelige samarbejde.

God kommunikation offline og online
I Forlev Fribørnehave er åbenheden åbenbar. Årsplanerne, tanker og planer ligger på hjemmesiden, og børnehaven har også sin egen Facebook-side.

Og skulle du været blevet nysgerrig for at vide lidt mere om, hvordan dit barn vil blive modtaget i børnehaven, hvis der er plads, så er hjemmesiden en god kilde til information herom.


sølvpartner