Restaurant Sommerlyst
Korsør Lystskov 20
4220 Korsør
Tlf: 58351440